Luikonniemen metsätien sivut
По-русски -->

Rantakala kaivannossa 12.8.2017 kello 16,
sateella Metsästysmajalla

Tien perusparannus 2009
Kuvia tietyöstä

Yleistä metsätiestä
(lisää ---->)

Luikonniemi sijaitsee Kaavin kunnassa Pohjois-Savossa

Tie on P-S Metsälautakunnan rakennuttama

Luikonniemen metsätie otettiin virallisesti käyttöön 1990-luvun alussa . Pituutta sorapintaisella tienosalla on yli 11 kilometriä . Vanhaa päällystettyä maantietä ( Pykälämäentie ) kuuluu tiekunnan hoitoon 0,8 km lenkki Luikonlahdentieltä Kaavinkoskentielle , yhteensä tiekunnan hoidossa on 15.64 km tietä. Tien kunnossapito on yksiköity Luikonniementien päähän kääntöympyrään saakka eli 12,02 km matkalle. Kunnossapidon yksiköitä laskettaessa käytetään matkan korjauskerrointa. Osakkaita on tällä hetkellä 166 ja tieyksiköitä 518343

Nopeusrajoitukset

Pykälämäentiellä 50 km/h

Luikonniementiellä 30 km/h 1,7 km matkalla ja loppuosalla 60 km/h

Nopeusrajoitukset ja liikennemerkit karttaan piirrettynä

Etuajo-oikeus on osoitettu isommissa risteyksissä kärkikolmiolla .


Kaivannossa on painorajoitus 60 tonnia., ennakkovaroitus Luikonniementien alkupäässä.

Kunnossapito

Pykälämäentie, Luikonniementie ja Korteharjuntie aurataan talvella. Tietä auraa traktori auralla ja muilla sopivilla varusteilla. Tiekunnan lukuun aurataan osoitekarttaan punaisella merkittyä tietä , muu auraus kuuluu kiinteistöjen omalle vastuulle . Kesäaikaiset hoitotoimet kuten sorastus , lanaukset , suolaus ja niitto päätetään tapauskohtaisesti . Keihontiellä , Kangasniementiellä , Talliniementiellä , Teerikalliontiellä , Sammakontiellä ja Jynkkäniementiellä on omat tiekunnat .

Kesällä 2009 tehtiin isompi peruskorjaus, johon saatiin avustusta valtiolta ja kunnalta. 2011 kesän aikana korjattiin routiva kohta tiessä, tässä samassa paikassa moottorikelkkareitti ylittää tien talvella.

10.8. 2012 päällystettiin Pykälämäentie - Luikonniementie -risteys.

Tielle ajettiin yli 400tn mursketta kesäkuussa.2017. Tie lanattiin 6.6.. ja suolattiin 6.6.

Hoitokunta 2017 :

puheenjohtaja Einari Mustonen
040 0519172

Timo Mustonen
040 5964437

Pirjo Pursiainen
040 7572756

varajäsenet: Reijo Ruhtinas ja Tapio Kuivasaari

Kartat

Karttapiirros Luikonniemen metsätiestä , valokuvia tien varrelta

Karttapiirros Luikonniemen eteläosan rantakaavasta

A3-kokoinen Luikonniemen osoitekartta ( pdf )

A4-tulostukseen sopiva 2-sivuinen kartta (pdf)

Nopeusrajoitukset ja liikennemerkit Luikonniemellä (pdf)aikaisempia rajoituksia : 26.4.-28.5.2017
10.4.-20.5.2016 , 2.4. - 15.5.2015 , 10.11.-15.11.2014 , 11.4.-18.5.2014 ,
17.4.-19.5. 2013 , 19.11.-27.11.2012 , 13.4.-20.5.2012 , 12.4.-15.5.2011 ,
12.4.-15.5.2011 , 7.4-16.5.2010 , 23.11.-2.12.2009 , 14.4.-21.5.2009,
7.4.-12.5.2008 , 30.12.2007-3.1.2008 , 14.4.-14.5.2007 , 13.4.-4.5.2006

Rajoituksen alku on Luikonniementie 122 -risteyksessä , jossa mahtuu ajamaan täysperävaunun kanssa ympäri .

Lähialueen urakoitsijoiden puhelinnumeroita, luetteloa koneista

karjulanmaki@mbnet.fi

25.04.17 Timo Mustonen