Tien kunnossapito

Luikonniemen metsätie on yksityistie. Tien osakkaat jakavat tien kunnossapidon kustannukset käytön mukaisessa suhteessa. Kaavin kunta avustaa kunnossapitoa, valtiolta ei ole saatu varoja kunnossapitoon. Osakkaita ovat tilat ja kiinteistöt, joihin on tieoikeus Luikonniemen metsätien kautta.

Tien hoidosta ja osakkaille tai muille tien käyttäjille määrättävistä maksuista päättää tien osakkaiden kokous, kokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Asioista päätetään kokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä ja ääniä osakkailla on tien kunnossapidon yksiköiden mukainen määrä. Kokouksessa osakkaalla voi olla enintään 30% paikalla olevista äänistä , kirjallisella valtakirjalla osakas voi valtuuttaa haluamansa henkilön edustajaksi kokoukseen. Kokouksessa saa olla läsnä vain osakkaita ja osakkaiden hyväksymiä muita henkilöitä. Käytännön asioita hoitamaan osakkaiden kokous valitsee 3-henkisen hoitokunnan enintään 4 vuodeksi kerrallaan ja tilintarkastajat valvomaan varojen käyttöä. Osakkaiden kokouksen päätöksistä voi valittaa kirjallisesti 30 päivän kuluessa Kaavin valvontalautakunnalle.

Yksiköt

Yksiköt kuvaavat osakkaan tienkäytön määrää. Perusteena käytetään maanmittaustoimiston laskemia painolukuja. Painoluku kertoo miten monta tonnia liikennettä kulkee tietä pitkin vuoden aikana. Asunnon painoluku on 900 ja kesäasunnon 250, pellolle ja metsälle on omat painoluvut.

Osakkaan yksiköiden määrä lasketaan kertolaskulla :

yksiköiden määrä = painoluku * lukumäärä tai hehtaarien määrä * käytetty matkan pituus * korjauskerroin

Luikonniemen metsätien osakkailla on noin 500000 tieyksikköäTiekunnan etusivulle